Ngiam & Chantal Pre Wedding Photo @ Penang

 

Photo taken at Penang Clan Jetties

Photo taken at Penang Clan Jetties

Photo taken at Teluk Kumbar

 

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Cheong Fatt Tze mansion

Photo taken at Penang Teluk Kumbar

Photo taken at Penang Teluk Kumbar

Photo taken at Penang Teluk Kumbar

Photo taken at Penang Teluk Kumbar